ECO16CJ Jeans - SD, 15 stehov
.
JFS18 - SD, 18 stehov
JFS21 - SD, 21 stehov
JSA21 Jeans - SD, 21stehov
EJSBAQ 21 - Jeans SD,21 stehov
pracovný stôl
iné a zaujímave

 

 

Príslušenstvo stroja. Rôzne stroje majú rôzne príslušenstvo. Príslušenstvo každého stroja je vždy znázornené na kartóne šijacieho stroja