na stránke sa pracuje
.
iné a zaujímave

 

 

 

Príslušenstvo stroja. Rôzne stroje majú rôzne príslušenstvo. Príslušenstvo každého stroja je vždy znázornené na kartóne šijacieho stroja